XPRO Marine er en leverandør av kvalitetstjenester til maritim næring. Vi leverer komplette sikkerhetsstyringssystemer, produserer manualer, og tar på oss oppdrag som f.eks. audit, revisjoner av eksisterende systemer, og lignende.