XPRO Marine er en leverandør av tjenester til maritim næring.