Vi utfører inspeksjoner og revisjoner, basert på følgende regler:

          International Safety Management Code

          International Security and Port Facility Code

          Maritime Labour Convention

          ISO 9001 og 14001

          The Common Marine Inspection Document (CMID), AVI00191 http://www.ecmidvesselinspectors.com/find-ecmid-inspectors/814/rune-paulsen/